Trên Đường Về Thăm Quê

Trên đường về thăm quê

Xe bon bon lướt nhẹ

Cánh đồng quê êm ả

Tâm hồn thoảng mê say

Xe chạy được vài giờ

Trời bỗng nổi cơn giông

Nhà TôiNhà tôi không thấp cũng không cao

Ba bức tường xây một bức rào

Lối ngõ ngày nào hoa cũng nở

Đôi phòng để ở cũng hao hao

Mưa rào bữa nọ còn qua nổi

Nắng hạn hôm nay chắc chẳng sao

Những tưởng xa nhà không nhớ nữa

Ai ngờ bụng vẫn cứ nao nao.

Hà Nội, 4/1995