Anh đau

Mỗi lần dao cứa đứt tay
Trách dao hay lại trách tay cắt nhầm
Tay em dao cứa mấy lần
Mỗi lần dao cứa mỗi lần anh đau.

Hà Nội, 13-10-2003

0 Response to "Anh đau"

Đăng nhận xét