Quê của mặt trời

Muốn hỏi quê hương của mặt trời
Xin về Hà Nội Tây Hồ coi
Chiều tà lặn xuống tìm tri kỷ
Sáng sớm gọi lên kiếm bạn chơi
Tài tử gia nhân đâu cũng có
Anh hùng hào kiệt khắp nơi nơi
Văn chương thơ phú cao như núi
Tô thắm non sông đẹp cuộc đời.

Hà Nội, 3 - 2005

0 Response to "Quê của mặt trời"

Đăng nhận xét