Cây Thời Gian

Thời gian là cái cây
Vừa sinh ra trái đắng
Vừa sinh ra quả ngọt
Một trái đắng hái về
Bạn bè đều lo sợ
Một quả ngọt hái được
Bạn bè đều mừng vui
Một người vì mọi người
Mọi người vì một người
Hãy hái về quả ngọt.

Hà Nội, 11/7/1997

0 Response to "Cây Thời Gian"

Đăng nhận xét