Mất Trộm

Nghe tin bác mất trộm chim
Mấy ngày nay phải đi tìm con cu
Con cu gáy cúc cù cu
Mới nghe thấy đã sướng ù cả tai
Tháng giêng rồi lại tháng hai
Nắng xuân ấm áp ngày dài hơn đêm
Tiếng cu gáy giục vui thêm
Vắng cu lòng thấy như đêm vắng đèn
Nghe lâu nay đã thành quen
Đêm nằm khó ngủ lại thèm tiếng cu
Hè qua trời lại sang thu
Mong cho đông tới tiếng cu lại gù
Trời sinh ra có đứa ngu
Nghĩ gì mà lại trộm cu về hầm

Hà Nội, 1/11/1999

0 Response to "Mất Trộm"

Đăng nhận xét