Em Buồn

Em buồn chẳng muốn ai thương
Để em ở lại vấn vương một mình
Cái gì cũng bởi trời sinh
Đã sinh vui lại còn sinh ra buồn
Trời buồn trời gọi mưa tuôn
Sông buồn sông chở nỗi buồn ra khơi
Thu buồn ngắt là thu rơi
Để mình cây đứng giữa trời đêm đông
Em buồn em để trong lòng
Để buồn chơi với buồn không thấy buồn.

Đà Nẵng, 2/9/2000

0 Response to "Em Buồn"

Đăng nhận xét