Dạo chơi Đà Lạt

Phố xá đặt bày sao quá khéo
Nhà xây trên núi đứng treo leo
Trúc Lâm Thiền Viện làm sương tỏa
Thác Bạc Cam Ly tiếng suối reo
Nắng trải đồi thông thông thắm mãi
Mây vờn đáy nước nước trong veo
Ra về lòng những bao lưu luyến
Hoa níu chân người đất muốn theo.

0 Response to "Dạo chơi Đà Lạt"

Đăng nhận xét