Tặng thơ

Yêu nhau gửi tặng chút tình
Tặng thơ là tặng cái tình trong thơ
Cuộc đời đẹp tựa giấc mơ
Tâm tình xin gửi vào thơ tặng mình

Hà Nội, 2-11-2002

0 Response to "Tặng thơ"

Đăng nhận xét