Nghe thơ

Ông nào có thích gì thơ
Vì con bướm trắng đọc thơ ông ngồi
Nói ra chỉ tội ông thôi
Vì ham con bướm ông ngồi nghe thơ
Ông nào thiếu mận thiếu mơ
Vì con bướm trắng lẳng lơ ông ngồi
Ai đầy ông khổ ông ơi
Vì ham con bướm phải ngồi nghe thơ.Hà Nội, 25-9-1999

0 Response to "Nghe thơ"

Đăng nhận xét